Půjčky pro podnikatele

Podnikatel představuje pro finanční trh velkou příležitost. Banky se předhánějí a nabízejí podnikatelům podstatně výhodnější podmínky, než by byly ochotny nabídnout fyzickým osobám.

Výhody pro podnikatele

Podnikatel totiž představuje pro banku potenciál v podobě velkých obratů na účtech. Proto je často podnikatelům nabízen individuální přístup a nejsou sazby ani další podrobnosti uváděny v propagačních materiálech, jelikož jsou vždy nabízeny podnikateli na míru. Každý podnikatel totiž vyžaduje specifickou částku na specifický účel a podle jeho rizikovosti se banky rozhodují, zda danou půjčku poskytnou a za jakých podmínek.

Úvěry

Samozřejmostí je poskytování kontokorentních úvěrů, které představují pokrytí přechodného nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu, dále pak revolvingový úvěr, který se po splacení opět obnovuje. Avšak nejčastěji se používá účelový úvěr na jasně daný projekt či činnost. Banky nabízejí podnikatelům opravdu skvělé podmínky v odkladu splátek, sestavení individuálního splátkového kalendáře a rozložení splácení investice na řadu let.
Zajištění úvěru
Banky samozřejmě i po podnikatelích vyžadují určité ručení. Nejčastěji se jedná o ručení nemovitostí spojené s vinkulací pojištění ve prospěch dané banky, či se dá zajistit úvěr pohledávkami společnosti, movitými věcmi či zaručením se třetí osoby.
Provident půjčky – bez ručitele, max 50 000 Kč

Náležitosti úvěru

Podnikatelské úvěry jsou administrativně velice náročné. Je třeba doložit všechny potřebné doklady o společnosti, které jsou potřeba. Jde především o základní údaje o společnosti, stanovení předmětu financování, doklad prokazující právní subjektivitu podniku, účetní závěrky a daňová přiznání za několik let roky nazpět, ekonomické výsledky za poslední dobu, samozřejmě potvrzení o bezdlužnost na Finančním úřadě, pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a další potvrzení, která případně banka vyžaduje. Tím se snaží poskytovatel půjčky ověřit všechny dostupné informace, podle kterých následně rozhodne o přidělení půjčky.
Obvykle se jedná o částky v řádech milionů korun, takže při rozhodování je třeba být trpělivý. Schvalování podlého hierarchické struktuře v bance, takže položky v těchto relacích jsou velmi pečlivě zkoumány a všechna rozhodnutí jsou precizně v bance konzultována a zvažována. V případě odsouhlasení projektu a s ním odvislé půjčky již nic nebrání v cestě podepsání smlouvy a prakticky okamžitému převodu peněz na účet popřípadě proplácení zaplacených faktur v bance.