Věřitel

Věřitel je osoba, která půjčuje peníze či cennosti dlužníkovy za předem stanovených podmínek jako datum splacení, navýšení úvěru, způsob splácení atp.