Směnka

Směnka je druh cenného papíru, ze kterého vyplývá závazek vůči věřiteli. Směnka musí obsahovat dané náležitosti jako: jméno a identifikační údaje věřitele i dlužníka, datum splatnosti, částku, ručitele (pokud je), podpis atd.