Ručitel

Ručitel je osoba která ručí za dlužníka celým svým majetkem. V případě úmrtí, či neplacení dlužníka se věřitel obrátí na ručitele, který má povinnost zaplatit dlužnou částku.